Franka Brühmann

Abteilungsleitung
Stellv. Verwaltungsleitung

Telefon: 02361 206-122
Fax: 02361 206-172
E-Mail: franka.bruehmanndontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Horst Scherff

Leitung Finanzbuchhaltung, Stellv. Abteilungsleitung

Telefon: 02361 206-120
Fax: 02361 206-118
E-Mail: horst.scherffdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Torsten Block

Leitung interne Organisation

Telefon: 02361 206-236
Fax: 02361 206-118
E-Mail: torsten.blockdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Sabine Schmalenberg

Synodalkassen

Telefon: 02361 206-146
Fax: 02361 206-118
E-Mail: sabine.schmalenbergdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Kirchenkreis und Kreissynodalkasse
Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Florian Böker

Synodalkassen

Telefon: 02361 206-143
Fax: 02361 206-118
E-Mail: florian.boekerdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Katja Händel

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-134
Fax: 02361 206-118
E-Mail: katja.haendeldontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Herten, Disteln, Langenbochum-Scherlebeck, Westerholt-Bertlich,
Gemeindeverband Recklinghausen, Recklinghausen-Altstadt,
Datteln, Oer-Erkenschwick

Svenja Jagner

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-145
Fax: 02361 206-118
E-Mail: svenja.jagnerdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Kirchengemeinde Bottrop, Gladbeck

Helga Kober

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-136
Fax: 02361 206-118
E-Mail: helga.koberdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Recklinghausen-Ost, Recklinghausen-Süd

Anke Kretschmer

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-213
Fax: 02361 206-118
E-Mail: anke.kretschmerdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Haltern, Marl, Waltrop

Stephanie Menke

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-140
Fax: 02361 206-118
E-Mail: stephanie.menkedontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Einrichtungen Verband Dorsten

Christoph Reker

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-140
Fax: 02361 206-118
E-Mail: christoph.rekerdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Brigitte Schulte

Gemeindesachbearbeitung

Telefon: 02361 206-144
Fax: 02361 206-118
E-Mail: brigitte.schultedontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Einrichtungen und Bezirke Bottrop

Andreas Musiol

Buchhaltung

Telefon: 02361 206-148
Fax: 02361 206-118
E-Mail: andreas.musiol@kk-ekvw.de

Nicole Pilath

Buchhaltung

Telefon: 02361 206-137
Fax: 02361 206-118
E-Mail: nicole.pilath@kk-ekvw.de

Loreen Walkowiak

Buchhaltung

Telefon: 02361 206-132
Fax: 02361 206-118
E-Mail: loreen.walkowiak@kk-ekvw.de

Ludger Schumacher

Bankbuchhaltung

Telefon: 02361 206-133
Fax: 02361 206-118
E-Mail: ludger.schumacher@kk-ekvw.de

Nadine von Hebel

Bankbuchhaltung

Telefon: 02361 206-138
Fax: 02361 206-118
E-Mail: nvhebeldontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten,
Kirchengemeinde Dorsten

Renate Einig

Kassen/Kollekten

Telefon: 02361 206-155
Fax: 02361 206-118
E-Mail: renate.einigdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Anna Lancman

Kassen/Kollekten

Telefon: 02361 206-0
Fax: 02361 206-118
E-Mail: anna.lancmandontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Martin Naber

Kassen/Kollekten

Telefon: 02361 206-129
Fax: 02361 206-118
E-Mail: martin.naber@kk-ekvw.de

Andrea Pohl

Kassen/Kollekten

Telefon: 02361 206-139
Fax: 02361 206-118
E-Mail: andrea.pohldontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Hauskassen Kindertageseinrichtungen

Christian Jaeger

Umsatzbesteuerung

Telefon: 02361 206-135
Fax: 02361 206-118
E-Mail: christian.jaegerdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Gabriele Blarr

Fachbereich KiTa

Telefon: 02361 206-130
Fax: 02361 206-118
E-Mail: gabriele.blarr@kk-ekvw.de

Frederik Ramaker

Fachbereich KiTa

Telefon: 02361 206-154
Fax: 02361 206-118
E-Mail: frederik.ramakerdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de

Camilla Ohlrich

Fachbereich KiTa

Telefon: 02361 206-142
Fax: 02361 206-118
E-Mail: camilla.ohlrich@kk-ekvw.de

Stefanie Schadebrodt

Fachbereich KiTa

Telefon 02361 206-141
Fax: 02361 206-118
E-Mail: Stefanie.Schadebrodtdontospamme@gowaway.kk-ekvw.de